Software voor vastgoedbeheer en installaties
Software voor vastgoedbeheer en installaties   Home Producten Inloggen Contact

Home

Kenmerken
Conditiemeting NEN 2767
Aankoopkeuringen
Rapportages
iPad inspectie-App
Inloggen
Contact

O-Prognose   Bekijk onze producten

O-Prognose is een professioneel softwarepakket om meerjaren onderhoudsplannen voor gebouwen en installaties te maken. Mede dankzij de hoogwaardige technologie van het Microsoft .NET platform is het mogelijk om zowel via windows en het internet met O-Prognose te werken.

Met O-Prognose kunt u o.a. het volgende:

   Inspecties op basis van conditiemeting (NEN 2767 / AWK).

   Meerjarenonderhoudsplanningen

   Aankoopkeuringen.

   Bouwkundige vooropnames.

   Inspecties met Pocket PC/Tablet PC.

Onderhoud voor installaties


Met het software programma O-Prognose kun je een onderhoudsplan opstellen voor voor (gebouwgebonden)installaties. Als installateur heb je de mogelijkheid om zelf een of meerdere bibliotheken aan te leggen waar je de kennis, prijzen, onderhoudscycli van je installaties vastlegt.
In principe is iedere installatie in O-Prognose vast te leggen. Standaard wordt O-Prognose al met een hele bibliotheek aan installaties uitgeleverd.
De installaties kunnen zijn liften, ketels, luchtbehandelingskasten etc.
Naast het planmatige onderhoud kunnen ook gebreken aan de installaties worden geregistreerd. Dit kan op diverse manieren, maar de methode die momenteel wordt geadviseerd is de conditiemeting (NEN-2767).

Elk jaar wordt er bekeken wat voor onderhoud er aan gaat komen en welke onderdelen die voor onderhoud in aanmerking komen ge´nspecteerd moeten worden. Deze onderdelen worden vervolgens ge´nspecteerd en er wordt bekeken of het geplande onderhoud uitgevoerd moet worden of niet. De inspectiegegevens worden verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanning en eventueel in een jaarplanning. Bekeken wordt of het budget voor de jaarplanning toereikend is en vervolgens wordt het definitieve onderhoudsplan voor dat jaar voor de (elektrotechnische & werktuigbouwkundige) installaties vastgesteld.

Het jaarplan

Het onderhoud van de jaarplanning wordt voorbereid en uitgevoerd. Deze wordt gecontroleerd en de gegevens kunnen vervolgens bijgewerkt worden in een meerjarenonderhoudsplanning. Het bijwerken wordt niet altijd gedaan, maar er is steeds vaker behoefte aan om na te kunnen gaan wat de onderhoudsgeschiedenis is van de installaties.Een greep uit de rapporten: 10 Jarenplan


Vergroot schermafdruk

   Overzicht in meerdere jaren.

   Zowel 'ingedikt' als gedetailleerd mogelijk.

Voorbeeld vastgoedbeheer


Flexibele gebruikersinterface


Vergroot schermafdruk

   Vensters kunnen worden in- en uitgeklapt.

   Bruikbaar voor tablet PC.

   Maximaal overzicht.

   Conform Microsoft standaarden.Wat is een MeerjarenonderhoudsplanningZoals het woord al aangeeft betreft meerjaren onderhoudsplanning het onderhoud dat van tevoren gepland is. Een meerjarenonderhoudsplanning is al het geplande onderhoud samen. Niet-gepland onderhoud valt hier dus buiten. Het belangrijkste doel van een meerjarenonderhoudsplanning is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en deze te minimaliseren. Er zijn meerdere manieren om de kosten voor onderhoud te verlagen.


Schoonmaken en Meerjarenonderhoud

Schoonmaak onderhoud dient in de meerjarenonderhoudsplanning meegenomen te worden als het betrekking heeft op het in goede staat houden/terugbrengen van een technische deel van het gebouw. Voor de duidelijkheid spreken we van technisch schoonmaakonderhoud. Er zijn echter uitzonderingen. Het schoonmaken van een buitengevel zal over het algemeen weinig invloed hebben op de technische staat van de gevel en wordt vooral gedaan vanwege esthetische redenen. Het reinigen van een buitengevel wordt echter vaak wel in een meerjarenonderhoudsplanning meegenomen, omdat het een flinke kostenpost kan zijn waar dus rekening mee gehouden moet worden.

Met het windowsprogramma O-Prognose (OnderhoudsPrognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan te maken.
Dit programma voor bouwkundigen heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen.
Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen.
Met O-Prognose kunt u o.a. het volgende aan bouwkundige rapporten produceren: 

  • Inspecties op basis van conditiemeting (AWK) 
  • Meerjarenonderhoudsplanningen (1, 5, 10, 30-jaarplannen) (afgekort: MJOP of MOP). 
  • Jaarplannen inclusief begrotingen en werkomschrijvingen. 
  • Kapitalisatieplannen (reserveringen) 
  • Gebrekenlijsten inclusief foto's
  • Fotorapportages van het gebouw 
  • Uittrekstaten (hoeveelheden van bouwdelen) 
  • Aankoopkeuring 
  • Bouwtechnokeuring


Eenvoudige administratie


Vergroot schermafdruk

   Algemene objectgegevens.

   Gegevens van de opdrachtgever.

   Maximaal overzicht.

   Overzichtfotos met zoom-functionaliteit.

Voorbeeld meerjarenonderhoudsplan


zie ook:

Mobiel inspecteren met een iPad

Video's over O-Prognose voor Windows, iPad en Web

Inloggen op de Webversie van O-Prognose (gratis demo!)

Zie voor meer informatie over een onderhoudsplannning en conditiemeting volgens NEN-2767 de website www.planmatigonderhoud.nl en http://www.nen-2767.nl


ę Copyrighted, Plandatis BV 2007-2015